Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 12× 24× 45×

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)

České jménolistovník větvový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy45 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání0466
Zemní past2407
Neurčeno18022
Individuální sběr1173
Smyk1404
Prosev1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky0052
Neurčeno36025
Lesní okraje0202
Paseky0101
Močály0304
Rašeliniště0082
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Acidofilní bory1001
Suché louky1402
Reliktní bory na skalách1001
Úhory0302
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy