Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Almost threatened 24x 9x 44x 2x 79x

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)

Czech namelistovník větvový
Threat levelAlmost threatened
Records79 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2005 , Lukáš Šimek
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (20 used records)
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2306
Sklepávání0616
Individuální sběr1375
Smyk2203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (17 used records)
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje0202
paseky0101
Močály0203
rašeliniště0082
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Acidofilní bory1001
travnaté stepi1402
reliktní bory na skalách1001
úhory0302
Břehy tekoucích vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019