Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 3x 232x 61x 300x

Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)

České jménoběžník lužní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy300 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Robert Stejskal
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, (Tree trunks)
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (176 použitých nálezů)
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1012112
Zemní past5147914129
Individuální sběr10161223
Nárazová past0101
Smyk0504
Eklektor1814
Sklepávání2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (165 použitých nálezů)
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Křovinatý plášť lesa8302
Suťové a roklinové lesy1203
Rákosiny eutrofních stojatých vod0101
Kultury listnáčů38128
městské parky2101
mezofilní louky1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy26271916
lužní lesy nížin4302
bučiny nižších poloh0111
Kulturní lesy0101
Bažinné olšiny2002
Cesty, silnice10103
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy359110
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Lesní okraje2105
Bylinný lem lesa6001
Slatiniště3102
Přirozené smrčiny (bory a březiny)4002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5306
Stojaté a pomalu tekoucí vody3101
Haldy a výsypky0102
Lužní lesy302381232
Rákosiny, orobincové porosty1102
Přirozené lesy1002
Skalní stepi na vápencových podkladech9403
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Smrkové monokultury5104
Xerotermy na jiných podkladech1203
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy38504
Břehy tekoucích vod0101
Pole1001
Vegetace obnažených den16101
Louky a pastviny1001
Vlhké louky0102
Ovocné sady0101
Louky1102
Urbánní biotopy8105
Lesy10006
Křoviny a skupiny stromů mimo les4103
Skupiny stromů, remízky < 1 ha72805
Floristicky pestré křoviny9205
Ruderály2002
Kamenité sutě0001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Močály4003
Rašeliniště a slatiniště0101
Písečné přesypy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy