Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 3x 231x 55x 293x

Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)

České jménoběžník lužní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy293 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, (Tree trunks)
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (172 použitých nálezů)
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5126514127
Individuální sběr9151219
Prosev413115
Nárazová past0101
Smyk0303
Eklektor1814
Sklepávání0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (160 použitých nálezů)
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky2101
mezofilní louky1101
lužní lesy nížin7717116
bučiny nižších poloh0111
výsadby jehličnanů5205
bažinné olšiny2002
okraje silnic10103
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Lesní okraje2105
dubohabřiny88251920
suché lesní lemy6001
luční ostřicové mokřady3102
podmáčené smrčiny4002
lesostepní doubravy5306
Stojaté a pomalu tekoucí vody3101
haldy a výsypky0102
údolní jasanoolšové luhy302381232
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
Kultury listnáčů18127
Přirozené lesy1002
skalní stepi na vápenci9403
bahnité břehy17102
travnaté stepi1203
Břehy tekoucích vod0101
obilná pole1001
Louky a pastviny1001
mokré louky0102
A1211000101
Louky1102
ruderály10107
Lesy10006
suché křoviny21309
suťové a roklinové lesy1102
kamenité suti nižších poloh0001
bylinné porosty břehů1001
Močály4003
rašeliniště0101
písčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020