Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 232× 75× 314×

Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)

České jménoběžník lužní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy314 nálezů, 95 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, (Tree trunks)
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-650

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (314 použitých nálezů)
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr12171226
Zemní past5268614136
Sklepávání2304
Prosev1212114
Neurčeno2766626124
Nárazová past6202
Smyk0504
Eklektor1814
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (314 použitých nálezů)
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ovocné sady s luční vegetací1102
Lužní lesy nížin381601350
Mezofilní louky2203
Dubohabřiny74908
Suché křoviny216010
Suťové a roklinové lesy1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny6001
Výsadby listnáčů38129
Neurčeno208559135
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0201
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2101
Vlhké doubravy7102
Suché doubravy26271916
Bučiny nižších poloh0111
Kamenolomy3001
Výsadby jehličnanů5205
Mokřadní olšiny2002
Okraje silnic10103
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Lesní okraje2105
Vlhké lesní lemy6001
Luční ostřicové mokřady3102
Horské smrčiny4002
Lesostepní doubravy5306
Stojaté a pomalu tekoucí vody3101
Haldy a výsypky0102
Přirozené lesy1002
Skalní stepi na vápenci9403
Písčité břehy1001
Suché louky1203
Břehy tekoucích vod0101
Ostatní pole1001
Bahnité břehy16101
Louky a pastviny1001
Mokré louky0102
Louky1102
Ruderály10107
Lesy10006
Kamenité suti nižších poloh0001
Bylinné porosty břehů1001
Močály4003
Rašeliniště0101
Písčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy