Kvadráty: 5547
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 2x 2x
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 5x 5x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 1x 3x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 3x 3x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 9x 9x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Microctenonyx subitaneus Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 8x 8x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 1x 4x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 1x 5x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 4x 4x
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 7x 7x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 6x 2x 8x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 1x 4x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 6x 1x 7x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 5x 5x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 4x 4x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 4x 4x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 3x 4x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 5x 5x
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 6x 1x 7x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (274 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 13 2 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 8 4 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 7 4 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 9 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 5 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 54 7 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 9 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 8 2 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 4 7 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 5 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 4 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 7 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 9 4 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 39 2 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 16 1 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 1 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 17 2 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 21 9 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 0 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 7 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 32 0 0 3
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 2 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 5 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 1 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 4 2 5 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (274 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 2 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 13 2 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 8 4 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 7 4 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 9 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 5 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 54 7 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 9 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 8 2 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 4 7 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 5 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 4 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 4 2 5 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 7 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 9 4 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 39 2 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 16 1 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 1 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 17 2 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 21 9 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 0 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 7 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 32 0 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 1 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 5 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy