Kvadráty: 5547
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 8x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 9x 9x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 11x 11x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 15x 15x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 13x 13x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 4x 4x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 6x 6x
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 11x 11x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 3x
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 3x 3x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 1x 4x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 9x 2x 11x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 3x 1x 4x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 9x 1x 10x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 8x 8x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 6x 6x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 4x 4x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 3x 3x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 9x 9x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x 4x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 8x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 9x 9x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (147 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 13 2 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 8 4 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 7 4 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 9 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 5 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 54 7 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 9 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 8 2 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 4 7 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 5 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 4 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 7 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 9 4 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 2 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 39 2 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 16 1 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 1 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 17 2 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 21 9 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 0 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 7 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 32 0 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 1 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 2 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (107 použitých nálezů)
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 13 2 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 8 4 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 7 4 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 9 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 5 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 54 7 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 9 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 8 2 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 4 7 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 5 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 4 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 7 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 9 4 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 2 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 39 2 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 16 1 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 1 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 17 2 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 21 9 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 0 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 7 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 32 0 0 3
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020