Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 2x 1069x 186x 1258x

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

České jménoplachetnatka žlutonohá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1258 nálezů, 170 kvadrátů
První nález 1900, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded), shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (906 použitých nálezů)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2677056
Individuální sběr5182076
Zemní past1282116710736
Smyk3117023
Eklektor8507
Sklepávání15908
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (860 použitých nálezů)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy253110248
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1102
Acidofilní teplomilné doubravy0101
Lesní okraje2331036
bučiny nižších poloh1001
městské parky1401
výsadby listnáčů1001
lužní lesy nížin1001
Suťové a roklinové lesy1201
Xerotermy na jiných podkladech2912017
Skály nižších a středních výšek97012
Pískovna0101
Pískovcová skalní města1313012
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1417021
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2573432141
Lesní paseky2002
Cesty, silnice1001
Vlhké louky12308
Acidofilní bukové bučiny1525015
Kamenité sutě2520034
Břehy tekoucích vod7309
Luční úhory0202
Křoviny a skupiny stromů mimo les1613015
Louky4206
Reliktní bory na skalních podkladech4221120
Květnaté bučiny7783048
Písečné přesypy0903
Lužní lesy515015
Močály2002
Suťové a roklinové lesy3554122
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1002
Přirozené lesy34100073
Bažinné olšiny1506
Ruderály2103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1411113
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3205
Xerotermní travinobylinná společenstva812017
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy150189070
Smrkové monokultury2530032
Haldy a výsypky0001
Kamenolom3405
Bylinné porosty na březích potoků a řek7103
Mezofilní louky0101
Borové monokultury1021014
Kultury listnáčů403507
Přechodová rašeliniště4204
Horské buko-jedlové lesy0302
Ovocné sady2002
Floristicky pestré křoviny2004
Polní biotopy4204
Rákosiny, orobincové porosty3205
Urbánní biotopy3204
Skalní stepi na vápencových podkladech2808
Přirozené smrčiny (bory a březiny)6404
Lesní cesta1101
Acidofilní bory14443142
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5905
Širokolisté vysokostébelné nivy1102
Kultury jehličnanů41208
Křovinatý plášť lesa2001
Polní úhory2001
Trnkové křoviny4204
Slatiniště1001
Vrchoviště1001
Kácené vrbové křoviny0101
Skalní a suťové biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody211001
Rašeliniště a slatiniště1001
Horské smrčiny0201
Podmáčené smrčiny0101
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy