Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 3x 1881x 170x 2055x

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

České jménoplachetnatka žlutonohá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2056 nálezů, 169 kvadrátů
První nález 1900, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded), shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (903 použitých nálezů)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1324115710737
Individuální sběr4385078
Prosev2799065
Smyk66011
Eklektor8507
Sklepávání2304
?2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (855 použitých nálezů)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bučiny nižších poloh93107063
městské parky1401
výsadby listnáčů1001
lužní lesy nížin1617024
suťové a roklinové lesy3656123
travnaté stepi2912017
osluněné skály nižších poloh2220024
pískovny0101
Lesní okraje2231035
dubohabřiny2623522146
paseky2002
okraje silnic1001
mokré louky12308
kamenité suti nižších poloh2520034
Břehy tekoucích vod7309
úhory2203
suché křoviny2415024
Louky4206
reliktní bory na skalách4221120
písčiny0903
údolní jasanoolšové luhy515015
Močály2002
Přirozené lesy34100073
bažinné olšiny1506
ruderály5307
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1411113
horská vřesoviště3205
Xerotermní travinobylinná společenstva812017
lesostepní doubravy150189070
Lesy252109247
výsadby jehličnanů3561052
bahnité břehy0101
haldy a výsypky0001
kamenolomy3405
mezofilní louky0101
bylinné porosty břehů7103
Kultury listnáčů403507
rašeliniště6206
horské bučiny0302
A1211001001
Polní biotopy4204
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3205
skalní stepi na vápenci2808
podmáčené smrčiny6505
Lesní cesta1101
Acidofilní bory14443142
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
širokolisté horské nivy1102
luční ostřicové mokřady1001
vrbové křoviny0101
Skalní a suťové biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody211001
21211104202
horské smrčiny0201
jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020