Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Not endangered 1x 3x 1881x 170x 2055x

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

Czech nameplachetnatka žlutonohá
Threat levelNot endangered
Records2056 nálezů, 169 kvadrátů
First record 1900, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Last record 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded), shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (903 used records)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1324115710737
Individuální sběr4385078
Prosev2799065
Smyk66011
Eklektor8507
Sklepávání2304
?2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (855 used records)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bučiny nižších poloh93107063
městské parky1401
výsadby listnáčů1001
lužní lesy nížin1617024
suťové a roklinové lesy3656123
travnaté stepi2912017
osluněné skály nižších poloh2220024
pískovny0101
Lesní okraje2231035
dubohabřiny2623522146
paseky2002
okraje silnic1001
mokré louky12308
kamenité suti nižších poloh2520034
Břehy tekoucích vod7309
úhory2203
suché křoviny2415024
Louky4206
reliktní bory na skalách4221120
písčiny0903
údolní jasanoolšové luhy515015
Močály2002
Přirozené lesy34100073
bažinné olšiny1506
ruderály5307
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1411113
horská vřesoviště3205
Xerotermní travinobylinná společenstva812017
lesostepní doubravy150189070
Lesy252109247
výsadby jehličnanů3561052
bahnité břehy0101
haldy a výsypky0001
kamenolomy3405
mezofilní louky0101
bylinné porosty břehů7103
Kultury listnáčů403507
rašeliniště6206
horské bučiny0302
A1211001001
Polní biotopy4204
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3205
skalní stepi na vápenci2808
podmáčené smrčiny6505
Lesní cesta1101
Acidofilní bory14443142
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
širokolisté horské nivy1102
luční ostřicové mokřady1001
vrbové křoviny0101
Skalní a suťové biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody211001
21211104202
horské smrčiny0201
jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020