Kvadráty: 5157
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Peponocranium praeceps Miller, 1943 Silně ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený 8x 8x
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 6x 6x
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 2x 2x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 22x 22x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 7 7 0 2
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 2 0 0 2
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 32 98 0 11
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 11 11 0 2
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 6 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 1 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 18 18 0 4
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 3 6 0 3
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 32 98 0 11
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019