Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 33× 40×

Centromerus levitarsis (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka řemínková
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy40 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951, 1958b
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3313020
Neurčeno0408
Individuální sběr2403
Prosev2507
Smyk2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno65011
Rašeliniště2616018
Mokré louky3304
Močály4003
Luční ostřicové mokřady0101
Mokřadní olšiny0202
Ostatní pole0101
 SamciSamiceMláďataNálezy