Kvadráty: 6756
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes setiger Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma campbelli Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (96 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 0 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (96 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 0 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy