Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 105× 43× 148×

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905)

České jménokřižák dubový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy148 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1972, P. Bílek, Bílek 1981
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (148 použitých nálezů)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1520025
Sklepávání3236645
Smyk1616026
Zemní past4843010
Neurčeno1814037
Nárazová past5103
Prosev2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (148 použitých nálezů)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy4606
Kamenolomy3363
Suché křoviny2305
Neurčeno2914049
Zahrady0101
Bylinné porosty břehů0101
Lužní lesy nížin1001
Xerotermní travinobylinná společenstva7706
Suché doubravy3305
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Suché lesní lemy4001
Mokré louky2204
Skalní stepi na vápenci2102
Luční ostřicové mokřady0202
Louky a pastviny2002
Ovocné sady s luční vegetací1922029
Suché louky4504
Lesní okraje1202
Lesy3606
Reliktní bory na skalách0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Podmáčené smrčiny0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Rašeliniště0101
Písčiny1504
Louky1001
Močály1203
Haldy a výsypky0101
Břehy tekoucích vod0101
Výsadby listnáčů453802
 SamciSamiceMláďataNálezy