Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 105× 29× 134×

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905)

České jménokřižák dubový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy134 nálezů, 66 kvadrátů
První nález 1972, P. Bílek, Bílek 1981
Poslední nález 2021 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (134 použitých nálezů)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1315022
Neurčeno1814037
Nárazová past1102
Smyk1414022
Sklepávání2836641
Zemní past474208
Prosev2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché křoviny2305
Zahrady0101
Neurčeno2313042
Bylinné porosty břehů0101
Lužní lesy nížin1001
Lesostepní doubravy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva7706
Suché doubravy3305
Mokré louky2204
Skalní stepi na vápenci2102
Luční ostřicové mokřady0202
Kamenolomy3262
Louky a pastviny2002
Ovocné sady s luční vegetací1922029
Suché louky4504
Lesní okraje1202
Lesy3606
Reliktní bory na skalách0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Podmáčené smrčiny0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Rašeliniště0101
Písčiny1504
Louky1001
Močály1203
Haldy a výsypky0101
Břehy tekoucích vod0101
Výsadby listnáčů453802
 SamciSamiceMláďataNálezy