Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 105x 28x 133x

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905)

České jménokřižák dubový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy133 nálezů, 65 kvadrátů
První nález 1972, P. Bílek, Bílek 1981
Poslední nález 2021 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (133 použitých nálezů)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1214020
Neurčeno1814037
Fotografie1001
Nárazová past1102
Smyk1414022
Sklepávání2836641
Zemní past474208
Prosev2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (133 použitých nálezů)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Křoviny a skupiny stromů mimo les0202
Zahrady0101
Neurčeno2313042
Luční úhory1001
Lužní lesy nížin1001
Lesostepní doubravy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva7706
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3305
Vlhké louky2204
Skalní stepi na vápencových podkladech2102
Slatiniště0202
Kamenolom3262
Louky a pastviny2002
Ovocné sady1922029
Xerotermy na jiných podkladech4504
Lesní okraje1202
Lesy3606
Trnkové křoviny1102
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Pískovna1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Podmáčené smrčiny0101
Kamenité sutě0101
Přechodová rašeliniště0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Písečné přesypy1504
Louky1001
Močály1203
Haldy a výsypky0101
Břehy tekoucích vod0101
Kultury listnáčů453802
 SamciSamiceMláďataNálezy