Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 191x 15x 206x

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905)

České jménokřižák dubový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy206 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1972, P. Bílek, Bílek 1981
Poslední nález 2010
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nárazová past0101
Individuální sběr1012015
Smyk1415024
Sklepávání7375644
Zemní past2103
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva6705
mokré louky2204
skalní stepi na vápenci2102
luční ostřicové mokřady0202
dubohabřiny1303
kamenolomy3262
Louky a pastviny2002
A1211001621025
travnaté stepi4504
Lesní okraje1202
Lesy3606
suché křoviny1203
reliktní bory na skalách0101
pískovny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
podmáčené smrčiny0101
kamenité suti nižších poloh0101
rašeliniště0101
lesostepní doubravy0101
písčiny1403
Louky1001
ovocné sady bez bylinné vegetace3104
Močály1203
haldy a výsypky0101
Břehy tekoucích vod0101
Kultury listnáčů453802
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019