Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12x 4x 282x 42x 340x

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

České jménočelistnatka rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy340 nálezů, 135 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (233 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk13914592118
Individuální sběr52661965
Prosev12171320
Zemní past3039823
Sklepávání25137
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (203 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Vrchoviště1515310
Porosty vysokých ostřic1081412
Acidofilní bukové bučiny0011
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou61104
Rašeliniště a slatiniště8101013
Vlhké louky63651632
Močály30453243
Přechodová rašeliniště3304
Luční úhory1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Bylinný lem lesa0011
Louky75317
Kosodřevina0071
Xerotermní travinobylinná společenstva1201
Bažinné olšiny5075
Rašelinné březiny a bory1412
Slatiniště1245
Bylinné porosty na březích potoků a řek322648
Stojaté a pomalu tekoucí vody1213010
Rákosiny, orobincové porosty4607
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Kamenolom1101
Louky a pastviny0101
Písečné přesypy0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Břehy tekoucích vod919310
Lesní paseky2001
Borové monokultury0101
Suťové a roklinové lesy1001
Lesy3101
Lužní lesy6704
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy