Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 282× 62× 360×

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

České jménočelistnatka rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy360 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (360 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk14015992133
Individuální sběr55701969
Zemní past3043824
Neurčeno37636107
Prosev12171320
Sklepávání25137
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (360 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0505
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod610012
Kamenolomy1303
Lužní lesy nížin7806
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Neurčeno479245138
Močály31463244
Mokré louky64671634
Bylinné porosty břehů332649
Ostřicové porosty stojatých vod1091413
Rašeliniště26281327
Bučiny nižších poloh0011
Porosty borůvek61104
Úhory1001
Skalní stepi na vápenci1001
Vlhké lesní lemy0011
Louky75317
Mokřadní vrbiny0071
Xerotermní travinobylinná společenstva1201
Mokřadní olšiny5075
Rašelinné bory1412
Luční ostřicové mokřady1245
Stojaté a pomalu tekoucí vody1213010
Suché doubravy0101
Louky a pastviny0101
Písčiny0101
Břehy tekoucích vod919310
Paseky2001
Výsadby jehličnanů0101
Suťové a roklinové lesy1001
Lesy3101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy