Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12x 4x 282x 57x 355x

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

České jménočelistnatka rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy355 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (355 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk14015692130
Individuální sběr54681968
Neurčeno37636107
Prosev12171320
Zemní past3039823
Sklepávání25137
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (355 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin7806
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Neurčeno478845137
Kamenolomy1202
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0303
Močály31463244
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod58011
Mokré louky64671634
Bylinné porosty břehů332649
Ostřicové porosty stojatých vod1091413
Rašeliniště26281327
Bučiny nižších poloh0011
Porosty borůvek61104
Úhory1001
Skalní stepi na vápenci1001
Vlhké lesní lemy0011
Louky75317
Mokřadní vrbiny0071
Xerotermní travinobylinná společenstva1201
Mokřadní olšiny5075
Rašelinné bory1412
Luční ostřicové mokřady1245
Stojaté a pomalu tekoucí vody1213010
Suché doubravy0101
Louky a pastviny0101
Písčiny0101
Břehy tekoucích vod919310
Paseky2001
Výsadby jehličnanů0101
Suťové a roklinové lesy1001
Lesy3101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy