Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 282× 69× 367×

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

České jménočelistnatka rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy367 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (366 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk14016192135
Individuální sběr55701969
Sklepávání26138
Zemní past4360827
Neurčeno37636107
Prosev12171320
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (367 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Vlhké lesní lemy0112
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0505
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod711013
Kamenolomy1303
Neurčeno6011045140
Lužní lesy nížin7806
Louky0001
Lesy0001
Močály31463244
Mokré louky64671634
Bylinné porosty břehů332649
Ostřicové porosty stojatých vod1091413
Rašeliniště26281327
Bučiny nižších poloh0011
Porosty borůvek61104
Úhory1001
Skalní stepi na vápenci1001
Louky75317
Mokřadní vrbiny0071
Xerotermní travinobylinná společenstva1201
Mokřadní olšiny5075
Rašelinné bory1412
Luční ostřicové mokřady1245
Stojaté a pomalu tekoucí vody1213010
Suché doubravy0101
Louky a pastviny0101
Písčiny0101
Břehy tekoucích vod919310
Paseky2001
Výsadby jehličnanů0101
Suťové a roklinové lesy1001
Lesy3101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy