Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12x 4x 282x 54x 352x

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

České jménočelistnatka rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy352 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (352 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk13915392127
Individuální sběr54681968
Neurčeno37636107
Prosev12171320
Zemní past3039823
Sklepávání25137
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (352 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Neurčeno478845137
Kamenolomy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0303
Močály31463244
Rákosiny, orobincové porosty5608
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0102
Devětsilové lemy horských toků1001
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Vrchoviště1515310
Porosty vysokých ostřic1081412
Acidofilní bukové bučiny0011
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou61104
Rašeliniště a slatiniště8101013
Vlhké louky63651632
Přechodová rašeliniště3304
Luční úhory1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Bylinný lem lesa0011
Louky75317
Kosodřevina0071
Xerotermní travinobylinná společenstva1201
Bažinné olšiny5075
Rašelinné březiny a bory1412
Slatiniště1245
Bylinné porosty na březích potoků a řek322648
Stojaté a pomalu tekoucí vody1213010
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Kamenolom1101
Louky a pastviny0101
Písečné přesypy0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Břehy tekoucích vod919310
Lesní paseky2001
Borové monokultury0101
Suťové a roklinové lesy1001
Lesy3101
Lužní lesy6704
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy