Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 24x 7x 508x 39x 578x

Tetragnatha extensa (Linné, 1758)

České jménočelistnatka rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy578 nálezů, 135 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (229 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk17718591139
Individuální sběr43751964
Prosev1377
Sklepávání761711
Zemní past5046
ra1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (200 použitých nálezů)
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů332649
rašeliniště26281327
ostřicové porosty stojatých vod881210
bučiny nižších poloh0011
horská vřesoviště61104
mokré louky63651131
Močály30453243
skalní stepi na vápenci1001
úhory1001
suché lesní lemy0011
Louky75317
kosodřevina0071
Xerotermní travinobylinná společenstva1201
bažinné olšiny5075
rašelinné bory1412
luční ostřicové mokřady1245
Stojaté a pomalu tekoucí vody1213010
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4607
dubohabřiny0101
kamenolomy1101
Louky a pastviny0101
písčiny0101
lužní lesy nížin1001
Břehy tekoucích vod919310
paseky2001
výsadby jehličnanů0101
suťové a roklinové lesy1001
Lesy3101
údolní jasanoolšové luhy6704
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020