Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Not endangered 12x 4x 282x 42x 340x

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

Czech namečelistnatka rákosní
Threat levelNot endangered
Records340 nálezů, 135 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (233 used records)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk13914592118
Individuální sběr52661965
Prosev12171320
Zemní past3039823
Sklepávání25137
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (203 used records)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Vrchoviště1515310
Porosty vysokých ostřic1081412
Acidofilní bukové bučiny0011
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou61104
Rašeliniště a slatiniště8101013
Vlhké louky63651632
Močály30453243
Přechodová rašeliniště3304
Luční úhory1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Bylinný lem lesa0011
Louky75317
Kosodřevina0071
Xerotermní travinobylinná společenstva1201
Bažinné olšiny5075
Rašelinné březiny a bory1412
Slatiniště1245
Bylinné porosty na březích potoků a řek322648
Stojaté a pomalu tekoucí vody1213010
Rákosiny, orobincové porosty4607
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Kamenolom1101
Louky a pastviny0101
Písečné přesypy0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Břehy tekoucích vod919310
Lesní paseky2001
Borové monokultury0101
Suťové a roklinové lesy1001
Lesy3101
Lužní lesy6704
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020