Kvadráty: 6348
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes setiger Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Sittisax saxicola Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (116 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 1 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 3 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 2 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 6 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 5 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 3 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 5 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 4 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 3 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 5 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 6 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 9 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 5 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (116 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 3 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 5 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 4 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 3 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 5 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 6 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 9 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 1 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 2 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 4 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 2 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 4 2 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 1 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 3 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy