Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 17× 30× 49×

Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870)

České jménokřižák smrkový
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy49 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-1300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání337321
Individuální sběr4217
Prosev0011
Smyk0093
Fotografie53505
Zemní past5307
Neurčeno3004
Eklektor0031
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny937115
Vlhké lesní lemy0101
Okraje silnic1001
Rašeliniště30268
Podmáčené smrčiny01202
Bylinné porosty břehů0011
Skály a sutě v horách0011
Mezofilní louky0011
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby jehličnanů20156
Lesní okraje1202
Neurčeno1104
Skalní a suťové biotopy1001
Mokré louky0101
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady0021
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy