Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 17x 652x 34x 704x

Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841

České jménopříčnatka drobná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy705 nálezů, 99 kvadrátů
První nález 1900, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (301 použitých nálezů)
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev48172070
Individuální sběr1228125
Zemní past2239823136
Smyk1102
?4504
Eklektor7058063
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (266 použitých nálezů)
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 ESSamciSamiceMláďataNálezy
reliktní bory na skalách2607
výsadby listnáčů2623
vlhké doubravy1101
dubohabřiny1840010
výsadby jehličnanů5647054
rašeliniště1578022
osluněné skály nižších poloh7933037
kamenité suti nižších poloh3003
ostřicové porosty stojatých vod2001
Lesy3122035
horská vřesoviště2001
údolní jasanoolšové luhy1505
Lesní okraje81407
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8407
horské bučiny1303
00000000201
travnaté stepi2103
Kultury listnáčů131007
suťové a roklinové lesy2002
bučiny nižších poloh3909
Acidofilní bory314011
suché křoviny1001
mezofilní louky1001
mokré louky1002
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
lužní lesy nížin22903
Polní biotopy2001
Skalní a suťové biotopy1301
212111011407
paseky0101
lesostepní doubravy5507
bažinné olšiny3202
skalní stepi na vápenci8506
Louky a pastviny1001
Přirozené lesy0001
jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019