Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Not endangered 1x 9x 335x 36x 381x

Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841

Czech namepříčnatka drobná
Threat levelNot endangered
Records381 nálezů, 100 kvadrátů
First record 1900, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Last record 2017 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-800

Bibliography

© Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (301 used records)
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past21611823145
Prosev3398043
Individuální sběr2245136
Smyk1341012
Eklektor7058063
Sklepávání6102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (266 used records)
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
reliktní bory na skalách1101
výsadby listnáčů2623
vlhké doubravy1101
dubohabřiny101001
výsadby jehličnanů0101
Vrchoviště62707
Skály nižších a středních výšek8303
Kamenité sutě3003
Porosty vysokých ostřic2001
Lesy3122035
Smrkové monokultury5541046
Přechodová rašeliniště1001
Borové monokultury4506
Pískovcová skalní města7130034
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2001
Lužní lesy1505
Lesní okraje81407
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8407
Horské buko-jedlové lesy1303
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy83009
Kulturní lesy8408
Rašeliniště a slatiniště851014
Xerotermy na jiných podkladech2103
Kultury listnáčů131007
Suťové a roklinové lesy2002
Květnaté bučiny2606
Reliktní bory na skalních podkladech1607
Acidofilní bory314011
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Polní meze1001
Rákosiny, orobincové porosty0202
Vlhké louky1002
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy22903
Polní biotopy2001
Skalní a suťové biotopy1301
Acidofilní bukové bučiny1303
Lesní paseky0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5507
Bažinné olšiny3202
Louky a pastviny1001
Skalní stepi na vápencových podkladech8506
Přirozené lesy0001
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020