Kvadráty: 6360
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 3x 3x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 3x 1x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (97 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 8 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 3 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 2 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 14 4 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 5 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 83 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 2 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 9 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 8 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 2 4 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 4 0 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 6 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 4 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 9 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 0 2 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 11 1 40 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 5 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 5 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 1 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 8 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 2 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (97 použitých nálezů)
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 8 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 3 2 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 11 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 51 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 2 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 6 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 1 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 7 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 3 2 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 9 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 2 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 3 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 9 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 4 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 10 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 9 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 13 1 38 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 2 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 24 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 2 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy