Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 906x 91x 1010x

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka keřová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1010 nálezů, 227 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-900

Literatura

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (748 použitých nálezů)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past7312178147
Smyk249902550301
Individuální sběr7321478156
Prosev111313
Sklepávání69221321118
Eklektor5539
Potrava rákosníků0021
sf6103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (663 použitých nálezů)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky1503
výsadby listnáčů0301
mezofilní louky3825
Lesy7712344
ostřicové porosty stojatých vod11166
travnaté stepi10273728
bažinné olšiny331573133
okraje silnic1001
skalní stepi na vápenci11166
luční ostřicové mokřady15785421
bučiny nižších poloh3734212
Lesní okraje8291631
mokré louky13234522
horská vřesoviště1103
rašeliniště16442737
Xerotermní travinobylinná společenstva10194122
kamenolomy11516915
dubohabřiny19429833
osluněné skály nižších poloh0121011
výsadby jehličnanů15664047
Louky13235324
reliktní bory na skalách18612521
rašelinné bory1315
Lesy vyšších poloh a strmých svahů111609
horské smrčiny2905
lesostepní doubravy2705
Močály11574435
kosodřevina61801
horské bučiny73509
ovocné sady bez bylinné vegetace1113
Louky a pastviny0112
bylinné porosty břehů81705
Břehy tekoucích vod620213
údolní jasanoolšové luhy16192213
písčiny3134
paseky64728
kamenité suti nižších poloh6107
pastviny0122
suťové a roklinové lesy35172013
suché křoviny232312
pískovny0101
úhory2213
interiéry budov6306
lužní lesy nížin58358
Přirozené lesy815139
haldy a výsypky1214
podmáčené smrčiny32079
00000003303
ruderály41318
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod312148
Skalní a suťové biotopy0101
A1211001001
Lesní cesta0274
Kultury listnáčů2811106
Pozemní komunikace0101
Těžební jámy0032
Acidofilní bory334259
suché lesní lemy0201
21211100202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020