Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 994x 102x 1109x

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka keřová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1109 nálezů, 229 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-900

Literatura

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (755 použitých nálezů)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk166721548264
Zemní past135186109175
Individuální sběr7322476161
Prosev18109430
Sklepávání73232302116
Eklektor5539
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (671 použitých nálezů)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky13244523
Lužní lesy16202214
městské parky1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les32829
výsadby listnáčů0301
mezofilní louky0101
Lesy7712344
Porosty vysokých ostřic11166
Xerotermy na jiných podkladech10293831
Bažinné olšiny331573133
Cesty, silnice1001
Acidofilní bukové bučiny2902
Slatiniště15785622
Skalní stepi na vápencových podkladech11166
Lesní okraje8291631
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1103
Rašeliniště a slatiniště231719
Přechodová rašeliniště1172013
Vrchoviště4606
Xerotermní travinobylinná společenstva10194122
Kamenolom11516915
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy12209829
Pískovcová skalní města010109
Smrkové monokultury9432231
Louky13235324
Reliktní bory na skalních podkladech18613123
Rašelinné březiny a bory1315
Lesy vyšších poloh a strmých svahů111609
Horské smrčiny2905
Květnaté bučiny3525210
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2705
Močály11584436
Horské buko-jedlové lesy73509
Kosodřevina61801
Ovocné sady2114
Louky a pastviny0112
Bylinné porosty na březích potoků a řek81705
Břehy tekoucích vod620213
Písečné přesypy3134
Lesní paseky64728
Kamenité sutě6107
Pastviny0122
Suťové a roklinové lesy35172013
Trnkové křoviny0212
Pískovna0101
Kultury jehličnanů2404
Skály nižších a středních výšek0202
Luční úhory2213
Interiéry budov6306
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy57357
Přirozené lesy815139
Haldy a výsypky1214
Podmáčené smrčiny21847
Borové monokultury310136
Kulturní lesy11158
Polní meze1012
Ruderály2603
Urbánní biotopy2715
Mezofilní louky2712
Rákosiny, orobincové porosty312148
Skalní a suťové biotopy0101
Lesní cesta0274
Kultury listnáčů2811106
Parky0502
Pozemní komunikace0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1232
Těžební jámy0032
Acidofilní bory334259
Skupiny stromů, remízky < 1 ha72204
Bylinný lem lesa0201
Křovinatý plášť lesa0301
Floristicky pestré křoviny0001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy