Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 994x 144x 1151x

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka keřová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1151 nálezů, 253 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-900

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1151 použitých nálezů)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7422577165
Smyk177731556296
Prosev18110532
Sklepávání73232304117
Zemní past136186109177
Neurčeno111385150354
Nárazová past5001
Eklektor5539
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1151 použitých nálezů)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Luční ostřicové mokřady15795623
Mokré louky13244626
Lesní okraje9291632
Suťové a roklinové lesy36182116
Rašeliniště17443143
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2214
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1304
Suché louky12293833
Mezofilní louky3915
Suché lesní lemy1012
Vřesoviště nižších poloh1102
Lužní lesy nížin23295724
Bylinné porosty břehů81806
Ostřicové porosty stojatých vod11177
Neurčeno159549390438
Slaniska0011
Reliktní bory na skalách18623124
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod312159
Bučiny nižších poloh3734313
Dubohabřiny82206
Obilná pole0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1503
Vlhké doubravy5102
Suché křoviny333313
Výsadby listnáčů2811407
Pastviny1135
Lesy7712344
Mokřadní olšiny331573133
Okraje silnic1001
Skalní stepi na vápenci11166
Porosty borůvek1103
Xerotermní travinobylinná společenstva10194122
Kamenolomy11516915
Suché doubravy12209829
Stinné skály nižších poloh0121011
Výsadby jehličnanů15684049
Louky13235324
Rašelinné bory1315
Lesy vyšších poloh a strmých svahů111609
Horské smrčiny31137
Lesostepní doubravy2705
Močály11584436
Horské bučiny73509
Mokřadní vrbiny61801
Ovocné sady s luční vegetací2114
Louky a pastviny0112
Břehy tekoucích vod620213
Písčiny3134
Paseky64728
Kamenité suti nižších poloh6107
Úhory2213
Interiéry budov6306
Přirozené lesy815139
Haldy a výsypky1214
Podmáčené smrčiny21847
Ruderály41318
Skalní a suťové biotopy0101
Lesní cesta0274
Pozemní komunikace0101
Těžební jámy0032
Acidofilní bory334259
Vlhké lesní lemy0201
 SamciSamiceMláďataNálezy