Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Not endangered 13x 994x 101x 1108x

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

Czech nameplachetnatka keřová
Threat levelNot endangered
Records1108 nálezů, 228 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-900

Bibliography

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (754 used records)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk166720548263
Zemní past135186109175
Individuální sběr7322476161
Prosev18109430
Sklepávání73232302116
Eklektor5539
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (670 used records)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy16202214
městské parky1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les32829
výsadby listnáčů0301
mezofilní louky0101
Lesy7712344
Porosty vysokých ostřic11166
Xerotermy na jiných podkladech10293831
Bažinné olšiny331573133
Cesty, silnice1001
Acidofilní bukové bučiny2902
Slatiniště15785622
Skalní stepi na vápencových podkladech11166
Lesní okraje8291631
Vlhké louky13234522
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1103
Rašeliniště a slatiniště231719
Přechodová rašeliniště1172013
Vrchoviště4606
Xerotermní travinobylinná společenstva10194122
Kamenolom11516915
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy12209829
Pískovcová skalní města010109
Smrkové monokultury9432231
Louky13235324
Reliktní bory na skalních podkladech18613123
Rašelinné březiny a bory1315
Lesy vyšších poloh a strmých svahů111609
Horské smrčiny2905
Květnaté bučiny3525210
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2705
Močály11584436
Horské buko-jedlové lesy73509
Kosodřevina61801
Ovocné sady2114
Louky a pastviny0112
Bylinné porosty na březích potoků a řek81705
Břehy tekoucích vod620213
Písečné přesypy3134
Lesní paseky64728
Kamenité sutě6107
Pastviny0122
Suťové a roklinové lesy35172013
Trnkové křoviny0212
Pískovna0101
Kultury jehličnanů2404
Skály nižších a středních výšek0202
Luční úhory2213
Interiéry budov6306
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy57357
Přirozené lesy815139
Haldy a výsypky1214
Podmáčené smrčiny21847
Borové monokultury310136
Kulturní lesy11158
Polní meze1012
Ruderály2603
Urbánní biotopy2715
Mezofilní louky2712
Rákosiny, orobincové porosty312148
Skalní a suťové biotopy0101
Lesní cesta0274
Kultury listnáčů2811106
Parky0502
Pozemní komunikace0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1232
Těžební jámy0032
Acidofilní bory334259
Skupiny stromů, remízky < 1 ha72204
Bylinný lem lesa0201
Křovinatý plášť lesa0301
Floristicky pestré křoviny0001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords