Kvadráty: 5461
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda castanea Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy