Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 10x 768x 115x 897x

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

České jménočelistnatka mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy897 nálezů, 190 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (782 použitých nálezů)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past20232511131616
Fotografie1001
Individuální sběr6862465
Žlutá miska59012
Smyk2528044
Prosev78015
Eklektor3608
Sklepávání159119
?1001
ra0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (669 použitých nálezů)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
zahrady2002
městské parky4002
ostatní pole1101
kamenolomy10705
Lesní okraje87016
bažinné olšiny2305
okraje silnic1302
Xerotermní travinobylinná společenstva2736026
rašeliniště106115
pískovny3406
lužní lesy nížin4105
Horské biotopy1001
Močály4307
travnaté stepi3722328
Louky a pastviny2317116
pastviny121408
Louky120131277
ostřicové porosty stojatých vod1102
mokré louky4572354
reliktní bory na skalách2002
A121100912014
haldy a výsypky1209
písčiny81705
Lesy2103
údolní jasanoolšové luhy1303
horské bučiny1303
výsadby jehličnanů94012
Skalní a suťové biotopy0101
Břehy tekoucích vod4205
dubohabřiny6608
osluněné skály nižších poloh1012
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1404
kamenité suti nižších poloh3606
obilná pole4354104641
bylinné porosty břehů61514
luční ostřicové mokřady1001
ovocné sady bez bylinné vegetace8264034
slaniska191215
mezofilní louky227290654
ruderály4150423
Acidofilní bory0403
úhory1917013
paseky2303
horské smrčiny0001
suché křoviny3424213
bučiny nižších poloh335504
horská vřesoviště0102
Přirozené lesy3003
lesostepní doubravy80105048
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
vrbové křoviny1001
železniční náspy0101
suché lesní lemy0101
Lesní cesta0301
skalní stepi na vápenci49511140
Polní biotopy516006
21211101203
Kultury listnáčů6504
alpínské trávníky1002
suché doubravy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020