Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 10x 771x 121x 906x

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

České jménočelistnatka mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy906 nálezů, 191 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (785 použitých nálezů)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev8966027
Zemní past19192432128591
Fotografie1001
Individuální sběr10289682
Žlutá miska59012
Smyk1828039
Eklektor3608
Sklepávání3329125
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (674 použitých nálezů)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje98017
zahrady2002
městské parky1001
ostatní pole1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy121306
kamenolomy5501
Pastviny222409
Bažinné olšiny2305
Cesty, silnice1302
Xerotermní travinobylinná společenstva2736026
Rašeliniště a slatiniště7317
Pískovna3406
Vrchoviště2306
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy4105
Horské biotopy1001
Močály4307
Xerotermy na jiných podkladech3722328
Louky a pastviny2317116
Louky120131277
Porosty vysokých ostřic1102
Vlhké louky4572354
Reliktní bory na skalních podkladech2002
Ovocné sady9176048
Haldy a výsypky1209
Písečné přesypy81705
Lesy2103
Lužní lesy1303
Přechodová rašeliniště1002
Horské buko-jedlové lesy1303
Borové monokultury4206
Skalní a suťové biotopy0101
Břehy tekoucích vod4205
Skály nižších a středních výšek1012
Rákosiny, orobincové porosty1404
Kamenité sutě3606
Pole4354104641
Kamenolom5204
Bylinné porosty na březích potoků a řek61514
Parky3001
Kulturní lesy2103
Slatiniště1001
Slaniska191215
Polní meze5964219
Urbánní biotopy3843316
Acidofilní bory0403
Mezofilní louky169230436
Polní úhory91106
Skupiny stromů, remízky < 1 ha4303
Lesní paseky2303
Ruderály3717
Horské smrčiny0001
Křoviny a skupiny stromů mimo les302008
Květnaté bučiny325503
Acidofilní bukové bučiny1001
Smrkové monokultury4306
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0102
Trnkové křoviny4425
Přirozené lesy3003
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy80106049
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Kácené vrbové křoviny1001
Železniční náspy0101
Bylinný lem lesa0101
Lesní cesta0301
Skalní stepi na vápencových podkladech49511140
Polní biotopy516006
Kultury listnáčů6504
Luční úhory10607
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1002
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy