Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 10× 771× 156× 941×

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

České jménočelistnatka mokřadní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy941 nálezů, 215 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (941 použitých nálezů)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2230046
Individuální sběr10699696
Prosev8968029
Zemní past19422448128603
Fotografie1001
Neurčeno8214328121
Žlutá miska59012
Eklektor3608
Sklepávání3329125
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (941 použitých nálezů)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2204
Lužní lesy nížin87010
Lesní okraje98017
Kamenolomy11706
Mokré louky4575358
Mezofilní louky173232441
Suché lesní lemy2301
Suché křoviny3524214
Vřesoviště nižších poloh0202
Paseky2505
Bylinné porosty břehů71515
Neurčeno776121181232
Rašeliniště106116
Slaniska191316
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin8608
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1505
Zahrady2002
Dubohabřiny10905
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4002
Suché louky3724329
Vlhké doubravy1001
Ostatní pole4364114643
Kukuřičná pole1001
Porosty borůvek0103
Suché doubravy121407
Obilná pole5101
Pastviny8188228
Mokřadní olšiny2305
Okraje silnic1302
Xerotermní travinobylinná společenstva2736026
Horské biotopy1001
Močály4307
Louky a pastviny2317116
Louky120131277
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Reliktní bory na skalách2002
Ovocné sady s luční vegetací9176048
Haldy a výsypky1209
Písčiny81705
Lesy2103
Horské bučiny1303
Výsadby jehličnanů106015
Skalní a suťové biotopy0101
Břehy tekoucích vod4205
Stinné skály nižších poloh1012
Kamenité suti nižších poloh3606
Luční ostřicové mokřady1001
Ruderály4150423
Acidofilní bory0403
Úhory1917013
Horské smrčiny0001
Bučiny nižších poloh335504
Přirozené lesy3003
Lesostepní doubravy80106049
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Železniční náspy0101
Vlhké lesní lemy0101
Lesní cesta0301
Skalní stepi na vápenci49511140
Polní biotopy516006
Výsadby listnáčů6504
alpínské trávníky1002
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy