Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Not endangered 4x 10x 771x 156x 941x

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

Czech namečelistnatka mokřadní
Threat levelNot endangered
Records941 nálezů, 215 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (941 used records)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2230046
Individuální sběr10699696
Prosev8968029
Zemní past19422448128603
Fotografie1001
Neurčeno8214328121
Žlutá miska59012
Eklektor3608
Sklepávání3329125
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (941 used records)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2204
Lužní lesy nížin87010
Lesní okraje98017
Kamenolomy11706
Mokré louky4575358
Mezofilní louky173232441
Suché lesní lemy2301
Suché křoviny3524214
Vřesoviště nižších poloh0202
Paseky2505
Bylinné porosty břehů71515
Neurčeno776121181232
Rašeliniště106116
Slaniska191316
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin8608
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1505
Zahrady2002
Dubohabřiny10905
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4002
Suché louky3724329
Vlhké doubravy1001
Ostatní pole4364114643
Kukuřičná pole1001
Porosty borůvek0103
Suché doubravy121407
Obilná pole5101
Pastviny8188228
Mokřadní olšiny2305
Okraje silnic1302
Xerotermní travinobylinná společenstva2736026
Horské biotopy1001
Močály4307
Louky a pastviny2317116
Louky120131277
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Reliktní bory na skalách2002
Ovocné sady s luční vegetací9176048
Haldy a výsypky1209
Písčiny81705
Lesy2103
Horské bučiny1303
Výsadby jehličnanů106015
Skalní a suťové biotopy0101
Břehy tekoucích vod4205
Stinné skály nižších poloh1012
Kamenité suti nižších poloh3606
Luční ostřicové mokřady1001
Ruderály4150423
Acidofilní bory0403
Úhory1917013
Horské smrčiny0001
Bučiny nižších poloh335504
Přirozené lesy3003
Lesostepní doubravy80106049
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Železniční náspy0101
Vlhké lesní lemy0101
Lesní cesta0301
Skalní stepi na vápenci49511140
Polní biotopy516006
Výsadby listnáčů6504
alpínské trávníky1002
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords