Kvadráty: 6373
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 1x 1x
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 5 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 5 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy