Kvadráty: 6373
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 5 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 5 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy