Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 4x 181x 21x 206x

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

České jménopavučenka spirálová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy206 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2019 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - eM (Amur-Maritime area
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (175 použitých nálezů)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past148803146
Prosev410010
Smyk4607
Individuální sběr0807
Eklektor2204
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy6201
Suťové lesy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7304
Vrchoviště0503
Pískovcová skalní města0101
Lesní paseky4407
Horské buko-jedlové lesy0101
Lesy811017
Rašeliniště a slatiniště1708
Vlhké louky4307
Bažinné olšiny4307
Přirozené lesy113011
Haldy a výsypky0013
Borové monokultury2002
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8209
Kultury listnáčů10605
Rašelinné březiny a bory0001
Horské smrčiny226015
Květnaté bučiny1202
Rákosiny, orobincové porosty0102
Suťové a roklinové lesy1001
Slatiniště4003
Smrkové monokultury1102
Kultury jehličnanů1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Trnkové křoviny0101
Acidofilní bory0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Louky1001
Kamenité sutě1001
Podmáčené smrčiny4505
Břehy tekoucích vod1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Acidofilní bukové bučiny1502
Lesní okraje1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy