Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 181× 34× 219×

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

České jménopavučenka spirálová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy219 nálezů, 88 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2022 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - eM (Amur-Maritime area
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (219 použitých nálezů)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past151903157
Individuální sběr1909
Neurčeno1412031
Prosev410010
Smyk4607
Eklektor2204
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (219 použitých nálezů)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6749281
Lužní lesy nížin8404
Rašeliniště212012
Mezofilní louky0101
Suťové a roklinové lesy1102
Suché doubravy7304
Stinné skály nižších poloh0101
Paseky4407
Horské bučiny0101
Lesy811017
Mokré louky4307
Mokřadní olšiny4307
Přirozené lesy113011
Haldy a výsypky0013
Výsadby jehličnanů4105
Reliktní bory na skalách0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8209
Výsadby listnáčů10605
Rašelinné bory0001
Horské smrčiny237017
Bučiny nižších poloh2704
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0102
Luční ostřicové mokřady4003
Suché křoviny0101
Acidofilní bory0101
Bylinné porosty břehů1001
Louky1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Podmáčené smrčiny4505
Břehy tekoucích vod1001
Porosty borůvek0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lesní okraje1001
 SamciSamiceMláďataNálezy