Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 8x 323x 17x 348x

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

České jménopavučenka spirálová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy348 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníEuropean - eM (Amur-Maritime area
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (171 použitých nálezů)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past137763145
Prosev717017
Individuální sběr0302
Eklektor2204
Smyk1102
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (131 použitých nálezů)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště112011
osluněné skály nižších poloh0101
paseky4407
horské bučiny0101
Lesy811017
mokré louky4307
bažinné olšiny4307
haldy a výsypky0013
Přirozené lesy113011
výsadby jehličnanů4105
reliktní bory na skalách0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8209
Kultury listnáčů10605
rašelinné bory0001
horské smrčiny226015
bučiny nižších poloh2704
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0102
suťové a roklinové lesy1001
luční ostřicové mokřady4003
podmáčené smrčiny5607
suché křoviny0101
Acidofilní bory0101
bylinné porosty břehů1001
dubohabřiny2103
Louky1001
kamenité suti nižších poloh1001
Břehy tekoucích vod1001
horská vřesoviště0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lesní okraje1001
lužní lesy nížin0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019