Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Not endangered 8x 323x 17x 348x

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

Czech namepavučenka spirálová
Threat levelNot endangered
Records348 nálezů, 76 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaEuropean - eM (Amur-Maritime area
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (171 used records)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past137763145
Prosev717017
Individuální sběr0302
Eklektor2204
Smyk1102
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (131 used records)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště112011
osluněné skály nižších poloh0101
paseky4407
horské bučiny0101
Lesy811017
mokré louky4307
bažinné olšiny4307
haldy a výsypky0013
Přirozené lesy113011
výsadby jehličnanů4105
reliktní bory na skalách0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8209
Kultury listnáčů10605
rašelinné bory0001
horské smrčiny226015
bučiny nižších poloh2704
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0102
suťové a roklinové lesy1001
luční ostřicové mokřady4003
podmáčené smrčiny5607
suché křoviny0101
Acidofilní bory0101
bylinné porosty břehů1001
dubohabřiny2103
Louky1001
kamenité suti nižších poloh1001
Břehy tekoucích vod1001
horská vřesoviště0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Lesní okraje1001
lužní lesy nížin0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020