Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Not endangered 4x 181x 19x 204x

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

Czech namepavučenka spirálová
Threat levelNot endangered
Records204 nálezů, 78 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2019 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaEuropean - eM (Amur-Maritime area
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (173 used records)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past143783145
Prosev4909
Smyk4607
Individuální sběr0807
Eklektor2204
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (132 used records)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy6201
Vrchoviště0503
Pískovcová skalní města0101
Lesní paseky4407
Horské buko-jedlové lesy0101
Lesy811017
Rašeliniště a slatiniště1708
Vlhké louky4307
Bažinné olšiny4307
Přirozené lesy113011
Haldy a výsypky0013
Borové monokultury2002
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8209
Kultury listnáčů10605
Rašelinné březiny a bory0001
Horské smrčiny226015
Květnaté bučiny1202
Rákosiny, orobincové porosty0102
Suťové a roklinové lesy1001
Slatiniště4003
Smrkové monokultury1102
Kultury jehličnanů1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Trnkové křoviny0101
Acidofilní bory0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2103
Louky1001
Kamenité sutě1001
Podmáčené smrčiny4505
Břehy tekoucích vod1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Acidofilní bukové bučiny1502
Lesní okraje1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords