Kvadráty: 5359
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený 2x 2x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 4x 4x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 8x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 8x 8x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 4x 4x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 4x 4x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 3 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 7 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 4 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 11 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 3 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 6 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 11 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020