Kvadráty: 5359
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus nordmanni Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 3 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 3 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 5 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 11 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 3 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 6 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 11 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 2
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 1 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 3 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy