Kvadráty: 5359
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený 1x 1x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (42 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 3 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 5 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 11 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (30 použitých nálezů)
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 3 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 6 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 11 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020