Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 90× 99×

Rugathodes bellicosus (Simon, 1873)

České jménosnovačka překrásná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy99 nálezů, 47 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Underground
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška250-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (99 použitých nálezů)
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr27120150
Zemní past19621833
Smyk0802
Neurčeno110010
Prosev1704
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (99 použitých nálezů)
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh351671874
Skály a sutě v horách2102
Osluněné skály nižších poloh1001
Neurčeno613015
Paseky0101
Louky a pastviny0101
Lesy0101
Suťové a roklinové lesy1011
Skalní a suťové biotopy32303
 SamciSamiceMláďataNálezy