Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 90× 101×

Rugathodes bellicosus (Simon, 1873)

České jménosnovačka překrásná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy101 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Underground
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška250-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Oto Zimmermann
Data have been gathered on the distribution of the species Lepthyphantes notabilis Kulcz., 1887, Rugathodes bellicosus (Simon, 1873), and Rugathodes instabilis (O. P.-Cbr., 1870) in the Czechoslovakia. The general geographical distribution of these species is also presented and the individual ecological demands of each species are specified. The influence of altitude on body size and coloration in Rugathodes bellicosus is discussed.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (101 použitých nálezů)
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past19651834
Individuální sběr27121151
Smyk0802
Neurčeno110010
Prosev1704
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (101 použitých nálezů)
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách2403
Kamenité suti nižších poloh351681875
Osluněné skály nižších poloh1001
Neurčeno613015
Paseky0101
Louky a pastviny0101
Lesy0101
Suťové a roklinové lesy1011
Skalní a suťové biotopy32303
 SamciSamiceMláďataNálezy