Kvadráty: 5253
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Zelotes puritanus Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes eumenis Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) Není ohrožený
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocentria bidentata Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogloneta granulum Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (114 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 2 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 23 1 1 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 6 1 0 1
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 2 3 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 3 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 22 11 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 9 23 0 4
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 5 5 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 1 2 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 3 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 2 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 3 1 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 4 16 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 3 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 1 6 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 2 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Trogloneta granulum Simon, 1922 0 2 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 4 2 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 6 23 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 23 49 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 22 1 1 2
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 6 1 0 1
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 2 3 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 3 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 1 2 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 2 3 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 29 35 0 4
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 9 23 0 4
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 29 60 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 4 16 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 3 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 2 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 2 0 2
Trogloneta granulum Simon, 1922 0 2 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 4 2 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 4 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 1 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa radiata (Grube, 1859) 3 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy