Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 39× 50× 90×

Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837)

České jménoskákavka bělovousá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy90 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (90 použitých nálezů)
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2716
Individuální sběr49012
Zemní past4418056
Neurčeno23012
Žlutá miska1001
Smyk1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (90 použitých nálezů)
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách0101
Kamenolomy4105
Haldy a výsypky0204
Neurčeno3118152
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2304
Písčiny1102
Stinné skály nižších poloh4002
Porosty borůvek5507
Rašeliniště0501
Louky0101
Břehy tekoucích vod1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché louky2003
Acidofilní bory1001
Lesní okraje1203
Suché doubravy1001
Mokré louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy