Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 13×

Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863)

České jménoplachetnatka kmenová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy13 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1947, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2018 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-950

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (13 použitých nálezů)
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0404
Zemní past0202
Eklektor2703
Sklepávání1001
Neurčeno1003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (13 použitých nálezů)
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Neurčeno0204
Lužní lesy nížin2703
Mokré louky0101
Suché křoviny1001
Okraje silnic0101
 SamciSamiceMláďataNálezy