Kvadráty: 6050 5452 5352 6048 5852 5951
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený 23× 24×

Walckenaeria monoceros (Wider, 1834)

České jménopavučenka chocholkovitá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy24 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález 2011 , Aleš Tenčík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-450

Literatura

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past64010
Neurčeno4006
Individuální sběr5908
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy0101
Neurčeno4005
Suché louky0001
Reliktní bory na skalách1001
Lesostepní doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Skalní stepi na vápenci910013
 SamciSamiceMláďataNálezy