Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 49× 20× 70×

Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939

České jménopavučenka lesostepní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy70 nálezů, 21 kvadrátů
První nález 1939, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Poslední nález 2021 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME (D, CZ, A, SK
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-600

Literatura

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev41008
Neurčeno35024
Individuální sběr1425011
Zemní past2512027
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách2001
Dubohabřiny2101
Suché doubravy12308
Neurčeno524039
Přirozené lesy126010
Stinné skály nižších poloh1302
Horské smrčiny1201
Lesostepní doubravy81105
Suché křoviny0101
Skalní stepi na vápenci3001
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy