Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Endangered 1x 49x 17x 67x

Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939

Czech namepavučenka lesostepní
Threat levelEndangered
Records67 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1939, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Last record 2012 , Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean - ME (D, CZ, A, SK
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (44 used records)
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1425011
Zemní past2512027
Prosev11006
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (28 used records)
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy11307
Přirozené lesy126010
Skály nižších a středních výšek1302
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy81105
Trnkové křoviny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech3001
Lužní lesy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords