Kvadráty: 5850
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10× 10×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 10× 10×
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14× 14×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 14× 14×
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 10× 11×
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 27× 27×
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 27× 27×
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigonoplus globipes Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 34× 34×
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 18× 18×
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 46× 46×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 11×
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 10× 10×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 16× 16×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 33× 33×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 34× 34×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 18× 18×
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 11× 11×
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 10×
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 12× 12×
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 18× 18×
Zoropsidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zoropsis spinimana Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) Není ohrožený

Fotografie

Zoropsis spinimana

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (624 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 1 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 7 0 10
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 12 2 0 9
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 8 5 0 10
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 14 6 0 14
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 13 7 0 14
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 4 1 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 17 3 0 10
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 61 13 0 26
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 73 31 0 27
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 5
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 6 2 0 6
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 7 5 0 6
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 4 0 4
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 11 0 8
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 5 0 6
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 55 115 0 34
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 31 10 0 18
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 9 2 0 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 96 69 0 46
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 85 26 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 24 1 0 8
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 30 6 0 11
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 9 0 0 5
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 6 7 0 10
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 21 0 16
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 128 42 0 33
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 204 46 0 34
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 5 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 8 2 0 7
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 42 11 0 18
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 5 0 0 4
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 4 0 6
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 7 9 0 11
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 5 0 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 12 1 0 9
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 3 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 9 2 0 7
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 3 0 10
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 2 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 23 0 0 12
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 3
Zodarion rubidum Simon, 1914 39 14 0 18
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 5 0 6
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 5 0 4
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 3 0 7
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 4 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (624 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 5 0 6
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 1 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 7 0 10
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 12 2 0 9
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 8 5 0 10
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 14 6 0 14
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 13 7 0 14
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 4 1 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 17 4 0 11
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 66 13 0 27
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 73 31 0 27
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 5
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 6 2 0 6
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 7 5 0 6
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 4 0 4
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 11 0 8
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 5 0 6
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 55 115 0 34
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 31 10 0 18
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 9 2 0 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 96 69 0 46
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 85 26 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 24 1 0 8
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 30 6 0 11
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 9 0 0 5
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 6 7 0 10
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 21 0 16
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 128 42 0 33
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 204 46 0 34
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 5 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 8 2 0 7
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 42 11 0 18
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 5 0 0 4
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 2 0 6
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 5 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 4 0 6
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 7 9 0 11
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 5 0 0 3
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 12 1 0 9
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 3 0 8
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 3 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 9 2 0 7
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 3 0 10
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 2 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 23 0 0 12
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 3
Zodarion rubidum Simon, 1914 39 14 0 18
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) 0 0 1 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 4 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy