Kvadráty: 5850
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10x 10x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený 9x 9x
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 10x 10x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14x 14x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 14x 14x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 5x 5x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 10x 12x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 27x 27x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 27x 27x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 4x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 5x 5x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 6x 6x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 6x 6x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 34x 34x
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 18x 18x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 46x 46x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 6x 6x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 10x 10x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 16x 16x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 33x 33x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 34x 34x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 18x
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 4x 4x
Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837 Ohrožený 11x 11x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 4x 4x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 6x 6x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 3x 3x
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 9x 9x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 8x 8x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 3x 3x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 7x 7x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 4x 4x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 3x 3x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 12x 12x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 18x 18x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (619 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 3 1 0 3
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 7 0 10
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 12 2 0 9
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 8 5 0 10
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 14 6 0 14
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 13 7 0 14
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 4 1 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 17 3 0 10
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 61 13 0 26
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 73 31 0 27
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 5
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 6 2 0 6
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 7 5 0 6
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 4 0 4
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 11 0 8
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 5 0 6
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 55 115 0 34
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 31 10 0 18
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 9 2 0 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 96 69 0 46
Pardosa palustris (Linné, 1758) 85 26 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 24 1 0 8
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 30 6 0 11
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 9 0 0 5
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 6 7 0 10
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 21 0 16
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 128 42 0 33
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 204 46 0 34
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 5 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 8 2 0 7
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 42 11 0 18
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 5 0 0 4
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837 7 9 0 11
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 4 0 6
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 5 0 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 12 1 0 9
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 3 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 9 2 0 7
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 3 0 10
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 2 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 23 0 0 12
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 3
Zodarion rubidum Simon, 1914 39 14 0 18
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 5 0 6
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 5 0 4
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 3 0 7
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 4 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 4 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019