Nálezy podle období
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 26x 341x 78x 449x

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)

České jménoteplomil čtyřskvrnný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy449 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann
Spiders employ a wide range of foraging strategies and some are known to use conditional foraging behavior, which is tailored to the type of prey attacked. Little is known about the prey capture behavior of cribellate titanoecid spiders. Here, we investigated the fundamental trophic niche and predatory behavior of a cribellate-web spider, Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833). Juvenile spiders were collected under stones in a quarry and used in the experiment. We offered each individual nine prey types (spider, springtail, termite, cricket, cockroach, beetle, fly, moth, and ant) and observed the frequencies of capture and consumption, and the foraging behavior. We found that Titanoeca quadriguttata accepted many prey types, and thus, that its fundamental trophic niche was wide. The hunting behavior differed among prey types, depending on the size and potential danger of the prey. Two capture behaviors were used to overcome prey on the web. For dangerous and some large prey, such as spiders and crickets, the spider bit its victim and immediately retreated, whereas for innocuous and small prey, such as springtails and flies, the spider bit its victim and held it in the chelicerae. Attacks were administered to different body parts of prey. For example, ants were always bitten on the head, and crickets were bitten on the legs. We conclude that Titanoeca quadriguttata is an euryphagous generalist predator which uses conditional prey capture behavior to catch a variety of prey types.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (318 použitých nálezů)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr859866125
Pozorování1001
Zemní past3493821156
Smyk1211418
Prosev167417
Sklepávání5201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (211 použitých nálezů)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy1211
Kamenité sutě12146
kamenolomy2002
pískovny3001
kamenité suti nižších poloh1101
Suťové lesy4001
Xerotermy na jiných podkladech88343860
Cesty, silnice3001
Kamenolom16391118
Luční úhory0501
Skalní stepi na vápencových podkladech3213732
Xerotermní travinobylinná společenstva241508
Skály nižších a středních výšek9047
Reliktní bory na skalních podkladech4215
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou15015
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6714438
Haldy a výsypky1001
Lesní okraje8015
Lesy1101
Acidofilní bory7003
Kultury listnáčů1001
Močály2001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy18319
Polní meze0101
Borové monokultury0212
 SamciSamiceMláďataNálezy