Nálezy podle období  
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 26× 341× 118× 489×

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)

České jménoteplomil čtyřskvrnný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy489 nálezů, 107 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1450

Literatura

 © Oto Zimmermann
Spiders employ a wide range of foraging strategies and some are known to use conditional foraging behavior, which is tailored to the type of prey attacked. Little is known about the prey capture behavior of cribellate titanoecid spiders. Here, we investigated the fundamental trophic niche and predatory behavior of a cribellate-web spider, Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833). Juvenile spiders were collected under stones in a quarry and used in the experiment. We offered each individual nine prey types (spider, springtail, termite, cricket, cockroach, beetle, fly, moth, and ant) and observed the frequencies of capture and consumption, and the foraging behavior. We found that Titanoeca quadriguttata accepted many prey types, and thus, that its fundamental trophic niche was wide. The hunting behavior differed among prey types, depending on the size and potential danger of the prey. Two capture behaviors were used to overcome prey on the web. For dangerous and some large prey, such as spiders and crickets, the spider bit its victim and immediately retreated, whereas for innocuous and small prey, such as springtails and flies, the spider bit its victim and held it in the chelicerae. Attacks were administered to different body parts of prey. For example, ants were always bitten on the head, and crickets were bitten on the legs. We conclude that Titanoeca quadriguttata is an euryphagous generalist predator which uses conditional prey capture behavior to catch a variety of prey types.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (488 použitých nálezů)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr8912180143
Prosev168718
Zemní past3655122176
Pozorování1001
Neurčeno53388131
Smyk1211418
Sklepávání5201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (488 použitých nálezů)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách0233
Kamenolomy19401422
Travnaté stepi0142
Neurčeno2198935263
Okraje silnic3012
Lesostepní doubravy6816539
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4113
Reliktní bory na skalách4316
Vřesoviště nižších poloh0101
Kamenité suti nižších poloh13348
Suťové a roklinové lesy4001
Železniční náspy1101
Suché louky88343860
Úhory0501
Skalní stepi na vápenci3213732
Xerotermní travinobylinná společenstva241508
Stinné skály nižších poloh9047
Porosty borůvek15015
Haldy a výsypky1001
Lesní okraje8015
Lesy1101
Acidofilní bory7003
Výsadby listnáčů1001
Močály2001
Suché doubravy18319
Pastviny0101
Výsadby jehličnanů0212
 SamciSamiceMláďataNálezy