Nálezy podle období
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 26x 328x 75x 433x

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)

České jménoteplomil čtyřskvrnný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy433 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2019 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (320 použitých nálezů)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6611176145
Pozorování1001
Zemní past3903310156
Smyk3223
Prosev13610
?3605
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (208 použitých nálezů)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité sutě1001
kamenolomy18391120
pískovny3001
kamenité suti nižších poloh12246
dubohabřiny223110
travnaté stepi88343860
okraje silnic3001
00000001001
skalní stepi na vápenci3213732
úhory0501
Xerotermní travinobylinná společenstva241508
osluněné skály nižších poloh9047
reliktní bory na skalách4215
horská vřesoviště15015
lesostepní doubravy6513435
haldy a výsypky1001
Lesní okraje8015
Lesy1101
Acidofilní bory7003
Kultury listnáčů1001
Močály2001
mezofilní louky0101
výsadby jehličnanů0212
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020