Records by time
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Not endangered 8x 51x 616x 74x 749x

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)

Czech nameteplomil čtyřskvrnný
Threat levelNot endangered
Records749 nálezů, 96 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2015 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (319 used records)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování1001
Zemní past3903310156
Individuální sběr6611175144
Smyk3223
Prosev13610
?3605
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (208 used records)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité sutě1001
kamenolomy18391120
pískovny3001
kamenité suti nižších poloh12246
dubohabřiny223110
travnaté stepi88343860
okraje silnic3001
00000001001
skalní stepi na vápenci3213732
úhory0501
Xerotermní travinobylinná společenstva241508
osluněné skály nižších poloh9047
reliktní bory na skalách4215
horská vřesoviště15015
lesostepní doubravy6513435
haldy a výsypky1001
Lesní okraje8015
Lesy1101
Acidofilní bory7003
Kultury listnáčů1001
Močály2001
mezofilní louky0101
výsadby jehličnanů0212
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020