Records by time  
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Not endangered 26× 341× 105× 476×

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)

Czech nameteplomil čtyřskvrnný
Threat levelNot endangered
Records476 nálezů, 103 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2022 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1450

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Spiders employ a wide range of foraging strategies and some are known to use conditional foraging behavior, which is tailored to the type of prey attacked. Little is known about the prey capture behavior of cribellate titanoecid spiders. Here, we investigated the fundamental trophic niche and predatory behavior of a cribellate-web spider, Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833). Juvenile spiders were collected under stones in a quarry and used in the experiment. We offered each individual nine prey types (spider, springtail, termite, cricket, cockroach, beetle, fly, moth, and ant) and observed the frequencies of capture and consumption, and the foraging behavior. We found that Titanoeca quadriguttata accepted many prey types, and thus, that its fundamental trophic niche was wide. The hunting behavior differed among prey types, depending on the size and potential danger of the prey. Two capture behaviors were used to overcome prey on the web. For dangerous and some large prey, such as spiders and crickets, the spider bit its victim and immediately retreated, whereas for innocuous and small prey, such as springtails and flies, the spider bit its victim and held it in the chelicerae. Attacks were administered to different body parts of prey. For example, ants were always bitten on the head, and crickets were bitten on the legs. We conclude that Titanoeca quadriguttata is an euryphagous generalist predator which uses conditional prey capture behavior to catch a variety of prey types.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (475 used records)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr8810470135
Prosev168718
Zemní past3624821171
Pozorování1001
Neurčeno53388131
Smyk1211418
Sklepávání5201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (475 used records)
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skalní stepi na jiných horninách0011
Kamenité suti nižších poloh134810
Okraje silnic3012
Neurčeno2157129253
Lesostepní doubravy6816539
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4113
Reliktní bory na skalách4316
Kamenolomy19401121
Vřesoviště nižších poloh0101
Suťové a roklinové lesy4001
Železniční náspy1101
Suché louky88343860
Úhory0501
Skalní stepi na vápenci3213732
Xerotermní travinobylinná společenstva241508
Stinné skály nižších poloh9047
Porosty borůvek15015
Haldy a výsypky1001
Lesní okraje8015
Lesy1101
Acidofilní bory7003
Výsadby listnáčů1001
Močály2001
Suché doubravy18319
Pastviny0101
Výsadby jehličnanů0212
 MalesFemalesJuvenilesRecords