Kvadráty: 7062
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 2x 2x
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 2x
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy