Kvadráty: 7062
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Micaria guttulata Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Pseudeuophrys obsoleta Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 2 0 2
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 3 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 2 0 2
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 3 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy