Kvadráty: 7062
  Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 4x 4x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 2x
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 4x 4x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
?SamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 3 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020