Nálezy podle období
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 69× 64× 135×

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897

České jménobrabenčík stepní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy135 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, ME [Pan.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-550

Literatura

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (135 použitých nálezů)
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3129330
Individuální sběr5218
Prosev2002
Neurčeno12398595
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (135 použitých nálezů)
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Suché louky16919
Neurčeno8874384
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Lesostepní doubravy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva3216211
Skalní stepi na vápenci2227326
Suché doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy