Records by time
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Endangered 2x 69x 62x 133x

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897

Czech namebrabenčík stepní
Threat levelEndangered
Records133 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2019 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaPalaearctic - E-T, ME [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (38 used records)
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3033328
Individuální sběr5218
Prosev2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (49 used records)
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny1601
lesostepní doubravy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva3216211
Xerotermy na jiných podkladech15918
Skalní stepi na vápencových podkladech2227326
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords