Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 79x 6x 85x

Walckenaeria simplex Chyzer, 1894

České jménopavučenka dubová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy85 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1956, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2011 , Aleš Tenčík
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška300-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5766065
Prosev5104
Smyk4705
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2930016
Suťové a roklinové lesy1001
Suťové lesy3001
Květnaté bučiny510010
Přirozené lesy3305
Kamenité sutě4306
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1304
Reliktní bory na skalních podkladech3507
Acidofilní bory1014010
Acidofilní bukové bučiny3103
Kultury jehličnanů0101
Kultury listnáčů1001
Smrkové monokultury2103
Lesní okraje0001
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Trnkové křoviny0101
Lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0202
Břehy tekoucích vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy