Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 4x 169x 12x 185x

Centromerus incilium (L. Koch, 1881)

České jménoplachetnatka suchomilná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy185 nálezů, 50 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940b
Poslední nález 2015
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (135 použitých nálezů)
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2061510124
Individuální sběr1303
Smyk6103
Sklepávání1002
Prosev0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (129 použitých nálezů)
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Pískovcová skalní města1201
Xerotermy na jiných podkladech517013
Skály nižších a středních výšek1102
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
Horské buko-jedlové lesy1001
Reliktní bory na skalních podkladech3404
Suťové a roklinové lesy0101
Písečné přesypy6204
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou9034018
Borové monokultury1203
Lesní okraje1102
Acidofilní bory2910018
Ovocné sady1001
Mezofilní louky1001
Vlhké louky2102
Slatiniště0202
Kultury jehličnanů0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6505
Lesní paseky1001
Trnkové křoviny1101
Přirozené lesy4405
Kamenité sutě2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1923021
Břehy tekoucích vod3002
Močály5001
Floristicky pestré křoviny0001
Smrkové monokultury0302
Rákosiny, orobincové porosty0001
Skalní stepi na vápencových podkladech14709
Louky0001
Lesy0102
 SamciSamiceMláďataNálezy