Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 1x 2x 111x 9x 123x

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)

České jménoskálovka žlutonohá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy123 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Horňák
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-600

Literatura

 © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.



 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (101 použitých nálezů)
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past16067485
Individuální sběr4619
Prosev3033
Smyk8204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (97 použitých nálezů)
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Křoviny a skupiny stromů mimo les1101
pískovny1201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2813019
Skály nižších a středních výšek8215
Kamenité sutě21608
Reliktní bory na skalních podkladech1203
Pískovcová skalní města2001
Lesy1102
Acidofilní bory3311515
Lesní paseky4203
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4824017
Trnkové křoviny1001
Xerotermy na jiných podkladech0101
Přirozené lesy12509
Suťové a roklinové lesy5104
Lesní okraje0133
Smrkové monokultury6203
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
 SamciSamiceMláďataNálezy