Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 111× 16× 130×

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)

České jménoskálovka žlutonohá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy130 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-800

Literatura

 © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (130 použitých nálezů)
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past16673491
Individuální sběr47110
Neurčeno61222
Prosev3033
Smyk8204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (130 použitých nálezů)
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky1101
Dubohabřiny2001
Suché křoviny2102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1201
Neurčeno82126
Kukuřičná pole1101
Kamenité suti nižších poloh21709
Suché doubravy2813019
Paseky6606
Stinné skály nižších poloh10216
Reliktní bory na skalách1203
Lesy1102
Acidofilní bory3311515
Lesostepní doubravy4824017
Suché louky0101
Přirozené lesy12509
Suťové a roklinové lesy5104
Lesní okraje0133
Výsadby jehličnanů6203
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy