Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 60× 37× 101×

Psammitis ninnii (Thorell, 1872)

České jménoběžník lesostepní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy101 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (101 použitých nálezů)
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past33374162
Individuální sběr127011
Prosev1102
Smyk3306
Neurčeno2640020
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (101 použitých nálezů)
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno9024043
Haldy a výsypky0101
Vřesoviště nižších poloh1203
Písčiny1001
Suché louky20782127
Stinné skály nižších poloh3001
Porosty borůvek3303
Suché křoviny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesostepní doubravy491107
Skalní stepi na vápenci180011
Louky a pastviny3002
 SamciSamiceMláďataNálezy