Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Strongly endangered 4x 60x 23x 87x

Psammitis ninnii (Thorell, 1872)

Czech nameběžník lesostepní
Threat levelStrongly endangered
Records87 nálezů, 19 kvadrátů
First record 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (67 used records)
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2103
Zemní past28171153
Individuální sběr117010
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (56 used records)
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
vřesoviště nižších poloh1102
písčiny1001
Xerotermy na jiných podkladech20782127
Skály nižších a středních výšek3001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3303
Trnkové křoviny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy491107
Skalní stepi na vápencových podkladech180011
Louky a pastviny3002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020