Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 366× 76× 447×

Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834)

České jménoslíďák dvoupruhý
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy447 nálezů, 51 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-600

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (447 použitých nálezů)
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr101935152
Neurčeno17190098
Zemní past19471050282279
Žlutá miska2504
Smyk3505
Prosev211428
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (447 použitých nálezů)
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Haldy a výsypky1001
Neurčeno2991543132
Vřesoviště nižších poloh4203
Xerotermní travinobylinná společenstva88972325
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Suché lesní lemy1201
Písčiny1001
Suché louky7804396994
Okraje silnic1001
Stinné skály nižších poloh3403
Porosty borůvek1819114
Pastviny81547
Louky a pastviny4651634229
Ruderály3102
Těžební jámy1202
Skalní stepi na vápenci29921517289
Acidofilní bory59503
Suché křoviny1225208
Lesní okraje2012
Ovocné sady s luční vegetací4902
Kamenolomy6101
Dubohabřiny0101
Výsadby jehličnanů5013
Lesostepní doubravy34591216
Suché doubravy411675
 SamciSamiceMláďataNálezy