Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 3x 366x 70x 441x

Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834)

České jménoslíďák dvoupruhý
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy441 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (344 použitých nálezů)
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr100925150
Zemní past19431048282276
Žlutá miska2504
Smyk3505
Prosev211428
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (310 použitých nálezů)
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva88972325
pískovny0101
suché lesní lemy1201
písčiny1001
Xerotermy na jiných podkladech7804396994
Cesty, silnice1001
Skály nižších a středních výšek3403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1819114
Pastviny81536
Louky a pastviny4651634229
Ruderály2101
Urbánní biotopy1001
Těžební jámy1202
Skalní stepi na vápencových podkladech29921517289
Acidofilní bory59503
Trnkové křoviny1225107
Lesní okraje2012
Křovinatý plášť lesa0101
Ovocné sady4902
Kamenolom6101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Borové monokultury5013
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy34591216
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků411675
Polní meze0011
 SamciSamiceMláďataNálezy