Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 334× 83× 420×

Agroeca cuprea Menge, 1873

České jménozápředka měděná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy420 nálezů, 64 kvadrátů
První nález 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (420 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6732221
Prosev412011
Neurčeno142720128
Zemní past61030136256
Eklektor0202
Smyk0101
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (420 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva11638028
Skalní a suťové biotopy0101
Suché doubravy3116019
Neurčeno1126827132
Výsadby listnáčů0001
Pastviny0101
Suťové a roklinové lesy8502
Kamenolomy5703
Suché louky19387456
Lesní okraje3811011
Suché křoviny7509
Písčiny1001
Stinné skály nižších poloh0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Porosty borůvek4406
Skalní stepi na vápenci10753665
Výsadby jehličnanů4508
Luční ostřicové mokřady0011
Lesy8906
Acidofilní bory1001
Kamenité suti nižších poloh1102
Lesostepní doubravy165102052
Přirozené lesy1404
Úhory13004
Louky a pastviny8105
 SamciSamiceMláďataNálezy