Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 2x 334x 83x 420x

Agroeca cuprea Menge, 1873

České jménozápředka měděná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy420 nálezů, 64 kvadrátů
První nález 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (420 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6732221
Prosev412011
Neurčeno142720128
Zemní past61030136256
Eklektor0202
Smyk0101
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (420 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva11638028
Skalní a suťové biotopy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3115018
Neurčeno1126827132
Výsadby listnáčů0001
Pastviny0101
Suťové lesy5501
Kamenolomy5501
Xerotermy na jiných podkladech19387456
Lesní okraje3811011
Křoviny a skupiny stromů mimo les5103
Písečné přesypy1001
Skály nižších a středních výšek0101
Pískovna0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4406
Skalní stepi na vápencových podkladech10753665
Kulturní lesy0202
Slatiniště0011
Lesy8906
Kamenolom0202
Acidofilní bory1001
Kamenité sutě1102
Trnkové křoviny2405
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy165102052
Přirozené lesy1404
Suťové a roklinové lesy3001
Floristicky pestré křoviny0001
Smrkové monokultury4306
Polní úhory13004
Louky a pastviny8105
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
 SamciSamiceMláďataNálezy