Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 2x 4x 616x 77x 699x

Agroeca cuprea Menge, 1873

České jménozápředka měděná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy699 nálezů, 61 kvadrátů
První nález 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález 2017 , Vladimír Hula
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (287 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past67033136274
Individuální sběr8829
Prosev2102
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (283 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy0101
pastviny0101
dubohabřiny3517018
kamenolomy5703
travnaté stepi19387456
Lesní okraje3810010
Xerotermní travinobylinná společenstva11636026
suché křoviny7509
písčiny1001
osluněné skály nižších poloh0101
pískovny0101
horská vřesoviště4406
skalní stepi na vápenci10753665
výsadby jehličnanů4508
luční ostřicové mokřady0011
Lesy8906
Acidofilní bory1001
kamenité suti nižších poloh1102
lesostepní doubravy165102052
Přirozené lesy1404
suťové a roklinové lesy3001
úhory13004
Louky a pastviny8105
suché doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020