Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 2x 334x 79x 416x

Agroeca cuprea Menge, 1873

České jménozápředka měděná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy416 nálezů, 61 kvadrátů
První nález 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález 2017 , Vladimír Hula
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (288 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past60929836254
Individuální sběr6731220
Prosev411010
Eklektor0202
Smyk0101
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (284 použitých nálezů)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy0101
pastviny0101
Suťové lesy5501
kamenolomy5501
Xerotermy na jiných podkladech19387456
Lesní okraje3811011
Xerotermní travinobylinná společenstva11636026
Křoviny a skupiny stromů mimo les5103
Písečné přesypy1001
Skály nižších a středních výšek0101
Pískovna0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4406
Skalní stepi na vápencových podkladech10753665
Kulturní lesy0202
Slatiniště0011
Lesy8906
Kamenolom0202
Acidofilní bory1001
Kamenité sutě1102
Trnkové křoviny2405
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy165102052
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3012017
Přirozené lesy1404
Suťové a roklinové lesy3001
Floristicky pestré křoviny0001
Smrkové monokultury4306
Polní úhory13004
Louky a pastviny8105
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020