Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Menge, 1873 Almost threatened 1x 2x 334x 81x 418x

Agroeca cuprea Menge, 1873

Czech namezápředka měděná
Threat levelAlmost threatened
Records418 nálezů, 63 kvadrátů
First record 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (290 used records)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6732221
Prosev412011
Zemní past60929836254
Eklektor0202
Smyk0101
Sklepávání0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (286 used records)
Agroeca cuprea Menge, 1873 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva11638028
Skalní a suťové biotopy0101
pastviny0101
Suťové lesy5501
kamenolomy5501
Xerotermy na jiných podkladech19387456
Lesní okraje3811011
Křoviny a skupiny stromů mimo les5103
Písečné přesypy1001
Skály nižších a středních výšek0101
Pískovna0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4406
Skalní stepi na vápencových podkladech10753665
Kulturní lesy0202
Slatiniště0011
Lesy8906
Kamenolom0202
Acidofilní bory1001
Kamenité sutě1102
Trnkové křoviny2405
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy165102052
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3012017
Přirozené lesy1404
Suťové a roklinové lesy3001
Floristicky pestré křoviny0001
Smrkové monokultury4306
Polní úhory13004
Louky a pastviny8105
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords