Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 41x 19x 60x

Lathys humilis (Blackwall, 1855)

České jménocedivečka kroužkovaná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy60 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1951, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišť(very dry, dry, semi-humid, humid)
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška150-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Lathys humilis (Blackwall, 1855) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání1001
Individuální sběr1315
Zemní past6004
Nárazová past4708
Smyk1001
Eklektor3707
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
Lathys humilis (Blackwall, 1855) VUSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky3101
reliktní bory na skalách2002
suché doubravy1001
mezofilní louky3002
suché louky0011
osluněné skály nižších poloh2001
lužní lesy nížin1001
údolní jasanoolšové luhy3707
dubohabřiny1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019