Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 25× 23× 48×

Lathys humilis (Blackwall, 1855)

České jménocedivečka kroužkovaná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy48 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1951, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 2020 , Martin Šafra
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišť(very dry, dry, semi-humid, humid)
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška150-1100

Literatura

 © Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Lathys humilis (Blackwall, 1855) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3104
Individuální sběr2316
Neurčeno169018
Sklepávání1001
Zemní past6004
Nárazová past4708
Eklektor3707
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Lathys humilis (Blackwall, 1855) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0101
Reliktní bory na skalách3003
Suché křoviny1001
Lužní lesy nížin5709
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3101
Suché doubravy2103
Mezofilní louky3002
Neurčeno1617026
Suché louky0011
Stinné skály nižších poloh2001
 SamciSamiceMláďataNálezy