Kvadráty: 5362 5463 6575 6476 6952 6852
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Ohrožený

Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894)

České jménopavučenka karpatská
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy8 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1981, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález 1997 , Jiří Spíšek
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška350-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past01006
Neurčeno0101
Individuální sběr0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (8 použitých nálezů)
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Stinné skály nižších poloh0303
Horské smrčiny0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy0101
Břehy tekoucích vod0802
 SamciSamiceMláďataNálezy