Kvadráty: 7161 7069 6570
  Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) Ohrožený

Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932)

České jménozápředník západní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy6 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1996, J. Svatoň, viz Pavouk 2009 (č. 28)
Poslední nález 2022 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2101
Smyk1202
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2101
Písčiny1202
Vřesoviště nižších poloh0101
Suché lesní lemy1001
Lesostepní doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy